Kas ir spice?


Spice ir ūdens ņemšanas vieta no smilts vai grants slāņiem. Tās darbības princips ir ņemt starp smilšu graudiņiem plūstošo ūdeni, aizturot smiltis ar sieta palīdzību. Spice sastāv no ūdens padeves caurules un pašas spices (spices gala vai spices filtra), kas ir perforēta caurule (caurule, kurā saurbti vai iefrēzēti caurumi ūdens plūsmai), kurai apkārt ir siets vai cits ūdens caurlaidīgs, bet smilti aizturošs materiāls. Tās diametrs un spices gala garums var būt visdažādākais, atkarībā no izmantojamā sūkņa, ūdens daudzuma vai kvalitātes prasībām, kā arī grunts īpatnībām.

Spices ražība atkarīga no smilšu graudiņu diametra un formas attiecīgajā slānī, šī slāņa piesātinātību ar māliem vai dūņām, spices ūdens uztveršanas virsmas (Spices caurules diametra, perforācijas biežuma, garuma un caurumu diametra, kas nosaka lietderīgo sieta laukumu caur kuru plūst ūdens), kā arī no izmantojamā sieta vai cita materiāla ūdens caurlaidības spējām.  Neskatoties uz spices potenciālo ražību, reālo ražību ietekmē vertikālais attālums no sūkņa līdz statiskajam ūdens līmenim spicē, kurš parasti ir vienāds ar gruntsūdens līmeni. Jo mazāks būs šis attālums, jo lielāka būs sūkņa ūdens atdeve. (vairāk sk. sadaļā "spices ražība")

Spice ir lētākais ūdens ieguves veids no grunts ūdens nesošajiem slāņiem. Bieži vien tas arī ir optimālākais, ņemot vērā spices, aprīkojuma un attīrīšanas iekārtu izmaksām, salīdzinot ar citu ūdens ieguves veidu izmaksām līdz vēlamajam rezultātam – tīram ūdenim. Spice ir arī iespēja būtiski samazināt ūdens izmaksas laistīšanai, ja mājai ir centralizētais ūdens pieslēgums. (vairāk sk. sadaļā "ūdens ieguves veida izvēle" zem virsraksta "Spice")

Spicei līdz 20m dziļumam nav nepieciešama dokumentācija (privātpersonām) un netiek piemērots nodoklis par zemes dzīļu izmantošanu.

Spici var uztaisīt ne visā Latvijas teritorijā. Lielākajā daļā Latvijas teritorijas virsējie grunts slāņi ir mālaini, kur ūdens ņemšana ar spici nav iespējama. Par iespējām uztaisīt spici, kā arī par prognozējamo ūdens kvalitāti un daudzumu,  ir jākonsultējas ar meistaru, kuram ir attiecīga pieredze, jo par spicei piemērotiem ūdens nesošajiem slāņiem nav centralizētas ģeoloģiskās izpētes. (vairāk sk. sadaļā "ūdens ieguves veida izvēle" zem virsraksta "Spice")

Nepareizs ir priekšstats, ka ūdens ieguve no dziļurbuma nosaka labāku ūdens kvalitāti un daudzumu, nekā ir iespējams iegūt ar spici! Bieži vien kvalitātes atšķirība ir tikai ūdenī esošo piemaisījumu veidā, kur tieši piemaisījumu veids nosaka attīrīšanas iespējas un iekārtu izmaksas. Bet daudzumu var panākt ar spices filtra kolonnas garumu, diametru, vai vairākām, kopā saslēgtām spicēm. (vairāk sk. sadaļā "ūdens ieguves veida izvēle" un "ūdens kvalitāte un analīzes")

Piedāvājam spices  uzstādīšanu mājas ūdensapgādei, laistīšanai, celtniecības un tehniskajām vajadzībām, nelielu platību gruntsūdens pazemināšanai, spices ar paaugstinātu ražību un spiču kontūrus lielu ūdens daudzumu ieguvei laistīšanai un tehniskām vajadzībām, sūkņu uzstādīšanu, Konsultācijas par iespējām ierīkot spici un prognozēm par ūdens kvalitāti un daudzumu, sūkņa izvēli un uzstādīšanu, attīrīšanas iekārtu un filtru uzstādīšanu, dziļurbumu aprīkošanu, grodu un sūkņu mājiņu uzstādīšanu.