Spices pārbaude un remonts


Spices nolietojuma iemesli un bojājumi.

Ūdens ņemšana no spices nav mūžīga. Spices kalpošanas laiks var svārstīties no 2 līdz pat 30-40 gadiem atkarībā no daudziem ietekmējošiem faktoriem (plašāk sk. Sadaļu Ūdens ieguves veida izvēle zem virsraksta Spice). Iemesli, kādēļ ūdeni no spices vairs nevar paņemt, iespējami vairāki. Populārākais ir spices aizaugšana. Tas nozīmē, ka ķīmiski elektrisku procesu rezultātā uz un ap spices filtra sietu veidojas apauguma kārta, kura sastāv no ūdenī esošo ķīmisko elementu piemaisījuma, kuri tiek pienesti ar plūsmu, kad caur spici tiek sūkts ūdens. Metāla spicēm apaugums pastiprināti veidojas arī spici nelietojot, jo metāls ir ķīmiski – elektriski aktīvs, tādēļ kalpo kā katalizators priekš dažu elementu nogulsnēšanās uz tā, gruntī notiekošo elektrisko procesu rezultātā. Par šādu elektrisko procesu esamību liecina arī tas, ka praksē ir bijusi saskarsme ar situācijām, kad spices metāla darba caurulē veidojas caurums, kas izskatās kā izurbts ar urbi. Ieliekot jaunu cauruli tanī pašā vietā situācija pēc kāda laika atkārtojas kas liecina par ļoti aktīvu strāvas plūsmu attiecīgajā grunts slāņa dzīslā.

Spici lietojot, notiek pilnīga vai daļēja sieta pašattīrīšanās, kad hidrotriecienu rezultātā sūknim ieslēdzoties un izslēdzoties no sieta tiek norautas nenoturīgākās apauguma daļiņas. Pašattīrīšanās notiek pastiprināti, ja spices filtra metāla siets ir elastīgs, vai no sintētiska materiāla, kurš ir gan elastīgs, gan uz kura nosēduma noturība ir minimāla.

Nākošā populārākā problēma ir spices pārmērīga smilšošana. Pārsvarā tas notiek spices sieta pārplīšanas rezultātā, retāk spices gala blīvējuma bojājuma gadījumā vai caurules korozijas dēļ. Spices sieta plīšana parasti notiek tad, kad spices siets ir aizaudzis tik tālu, ka visa sūkšanas slodze ir uz ļoti mazu sieta laukumu, kas pastiprināti nolietojas un beigās neiztur. Visvairāk šādam riskam pakļauti smalki audumveida misiņa sieti, mazāk nerūsējošā tērauda un sintētiskie sieti.

Metāla caurules korozija praktiski nenotiek tajā posmā, kas ir dziļāk par stabilo gruntsūdens līmeni. Ja caurule ir pārrūsējusi, tad parasti gruntsūdens svārstību posmā, kur mitruma un gaisā esošā skābekļa apmaiņa ir vislabākā. Ļoti reti, bet mēdz būt ķīmiski ļoti agresīvs virsējais piesārņojums, kurš rada caurules noārdīšanos. Tāds gadījums mums bija netālu no bijušās Slokas papīra fabrikas, kur izvilktā caurule bija sairusi līdz spīdīgu skrandu paskatam. Pārsvarā gan spices siets aizaug stipri ātrāk par caurules iespējamo koroziju.

Spices pārbaude un remonts

Lai noteiktu vai un kā spice strādā, ir divi pamatpaņēmieni. Vienkāršākais ir liet spicē ūdeni. Šādu pārbaudi var veikt tikai zinot, ka starp spices filtru gruntī  un caurules galu, kurā lejat ūdeni, neatrodas atpakaļgaitas vārsts, aizvērts ventilis, filtrs vai sietiņfiltrs. Ja spici pieliet nevarat, tad spice nav aizaugusi (ūdens kustība var notikt gan sūcot to no grunts, gan novadot to gruntī). Ja to izdodas pieliet, tad pārsvarā gadījumu spice ir aizaugusi un neatgriezeniski. Bet gadās arī gadījumi, kad to var „iekustināt” (pieliekot jaudīgu sūkni, vēlams bez pretvārsta, un slēdzot to iekšā un ārā radot hidrotriecienus un vibrāciju spicē) . Jebkurā gadījumā, lai pārbaudītu spici līdz galam, jums būs nepieciešams jaudīgs sūknis, par kuru ir pārliecība, ka tas ir bez bojājumiem. Ar sūkni varēs noteikt spices ražību, vai viņa nesmilšo, kā arī vai nav palielināts gaisa burbuļu piemaisījums, kas var liecināt gan par spices caurules koroziju vai bojājumiem, gan par savienojumu nehermētiskumu.

Mēdz būt rinda bojājumu, kas var tikt uztverti kā problēmas ar spici, bet patiesībā ir saistīti ar savienojumiem, sūkni vai citām santehniskajām ierīcēm un materiāliem. Pirmais likums par spici ir tāds, ka spice neaizaug dienas vai nedēļas laikā. Tā aizaug pakāpeniski, un kad sāk justies ūdens strūklas samazinājums, pārsvarā ir vēl pus gada laika līdz spices galīgai aizaugšanai. Tātad, ja ūdens trūkums ir parādījies strauji, tad vaina visticamāk meklējama ne spicē. Otrs likums ir tāds, ka ūdens gruntī pie spices nebeidzas un nepazūd, ja spice ir dziļāk par gruntsūdens līmeni, jo smilšu slāņi pēc savienoto trauku principa, vienmēr būs pilni ar ūdeni līdz kopējam gruntsūdens līmenim rajonā. Tātad pie spices ražības samazināšanās būs vainīgs tikai spices sieta apaugums, kas traucē ūdens ieguvi, nevis ūdens trūkums gruntī.

Pakāpenisks ūdens strūklas samazinājums var būt saistīts arī ar sūkņa nolietojumu, pretvārsta, filtru, cauruļu aizaugšanu. Ja ūdens strūklas samazinājums nāk kopā ar lielu gaisa burbuļu daudzumu, tad visticamāk tas ir saistīts ar savienojumu hermētisma zudumu posmā no spices līdz sūknim. Straujš ūdens daudzuma zudums pārsvarā saistīts ar sūkņa „uzvārīšanu” (sūknis nostrādājis vairākas stundas bez izslēgšanās un ūdens patēriņa, ūdenim ievērojami uzkarstot sūkņa korpusā un izraisot plastmasas ežektora un lāpstiņrata deformāciju), kas mēdz notikt spiediena releja bojājumu vai aizaugšanas gadījuma, sūknim nolietojoties un pazaudējot spiediena spējas līdz robežai, kad spiediena relejs ieregulēts uz augstāku izslēgšanās spiedienu, nekā sūknis  var radīt, kā arī pārāk lielu gaisa daudzumu savienojumu nehermētiskuma dēļ, kad gaiss traucē radīt spiedienu līdz spiediena releja izslēgšanās robežai.

Ja spice ir aizaugusi, tad spices remontu var veikt ar izpūšanu lietojot kompresoru, ar ķīmijas palīdzību, kā arī spices filtra nomaiņu. Pirmie divi spices remonta veidi pēc mūsu pieredzes ir īslaicīgi un nekad nenes pilnīgu jaunas spices sākuma rādītāju līmeni. Izpūšot ar kompresoru ražība tiek atgūta daļēji, ir risks mehāniski sabojāt spices sietu un apaugums parasti tiek atsists nedaudz tālāk no spices gruntī, bet tāpat traucē ūdens pieplūdi un veicina jauna aizauguma rašanos. Ar ķīmijas palīdzību remontētai spicei arī ir iespēja sabojāt spices sietu, ja tas ir no misiņa, jo tas reaģē ar dažādām skābēm un var pēc laika plīst. Tāpat neiespējami ir likvidēt visu apaugumu, jo nav iespējams iepumpēt ķīmiju tā, lai tā tiktu klāt apaugumam no visām pusēm, tā kā tiek attīrīta tikai neliela sieta daļa. Efekts no šādiem remontiem ilgst no pusgada līdz 2 gadiem.  Labāks ir remonts ar spices filtra nomaiņu. Spice tiek izvilkta, tiek uzskrūvēts jauns spices filtrs un spice tiek iespiesta atpakaļ gruntī vecajā vietā. Te gan riski ir vairāki - grunts ir paspējusi aizplūst ciet un vairs nav iespējams spici iespiest vecajā dziļumā, kā rezultātā ūdens kvalitāte seklākā slānī ir atšķirīga, spiežot spici aizplūdušā gruntī var mehāniski sabojāt spices sietu un spice var smilšot, kā arī gruntī var pilnīgi vai daļēji palikt spices apaugums, kurš traucēs vai izslēgs iespēju iegūt ūdeni ar jaunu spices filtru vecajā vietā. Tā kā tomēr ieteicamais variants būtu pie spices aizaugšanas likt jaunu spici blakus vai nostāk no vecās.