Spices ielikšanas veidi

Iesišana

Tiek izmantota metāla spice ar metāla sietu, ar bruņu apvalku vai papildus aizsargsieta tinumu  un konisku, asu galu. Darba caurule – metāla, ar virpotām tērauda mufēm. Uz darba caurules tiek uzlikta pārvietojama skava, kas uztver vesera triecienus nesabojājot cauruli. Veseris parasti ir dzirnakmens formā ar diviem rokturiem. Caurums vesera vidū ir nedaudz lielāks par mufes diametru, bet mazāks par skavas diametru, lai trieciens sanāktu pēc iespējas vienmērīgi pa visu skavas augšējo virsmu. Spice tiek iesista zemē pakāpeniski pārvietojot skavu un pieskrūvējot darba caurules gabalus.

Priekšrocības:

 Mehāniski visvienkāršākā sistēma, kas balstīta tīri uz fizisku darbu ar minimālu instrumentu daudzumu. Var izdarīt pašu spēkiem, nemaksājot meistariem, kas neskatoties uz materiālu dārgākām izmaksām, var kopsummā izmaksāt lētāk. Spici var iesist arī pagrabos un telpās.

Trūkumi:

Atkarībā no attiecīgās vietas grunts sastāva un nepieciešamā dziļuma var būt risks saliekt vai sabojāt darba cauruli, mufes, vai pārplēst sietu. Gandrīz neiespējami ir izsisties cauri māla, dūņu vai olīšu slāņiem (izņemot ja slānis ir ļoti plastisks, vai tikai dažu cm biezumā), kā arī fiziskā darba apjoms var izrādīties ļoti smags un ilgstošs. Nav iespējas redzēt grunts sastāvu slānī, kur spice iesista, tādēļ vietās, kur grunts sastāvs bieži mainās, ir  liela iespēja kļūdīties ar optimālo sieta daļas atrašanās dziļumu, un spici izvilkt vai pavilkt atpakaļ var izrādīties ļoti grūti, vai pat neiespējami. Ierobežots spices ielikšanas dziļums – pie ideāliem (plūstošas smilts bez nopietniem māla, akmentiņu vai dūņu starpslāņiem) grunts apstākļiem spici var iesist līdz pat 20m dziļumā un atsevišķos gadījumos vairāk, bet pārsvarā gadījumu starp smilšu slāņiem ir cietāki, necaursitami starpslāņi posmā līdz 10m dziļumam. Līdz ar to ar tādu spici var iegūt ūdeni tikai no paša virsslāņa, kurā iespējams potenciāli vislielākais dabas organiskā, kā arī cilvēka radītā ūdens piesārņojuma daudzums. Ja spicei ir bruņojums, tad tas var spēcīgi samazināt spices ražību, kā arī kalpošanas ilgumu. Nevar izveidot apbērumu ražības palielināšanai.

Urbšana

Tiek izmantota metāla spice ar metāla sietu un metāla darba caurule. Zemē tiek ieurbts caurums līdz attiecīgajam dziļumam ar urbšanas iekārtas un šneku palīdzību. Šneki līdzinās parastam urbim, tikai lielāka diametra, un tie tiek sastiprināti pa gabaliem urbšanas laikā. Ar šneka vijumiem virs zemes tiek iznesta grunts, kas rada caurumu vai pietiekamu grunts retinājumu, lai izvelkot ārā šnekus, urbuma vietā varētu ielikt spici. Urbšanas tehnika var būt visdažādākā – uz automašīnas vai piekabes bāzes, kāpurķēžu pašgājēja platforma, traktora speciālā uzkabe, dažādu izmēru kompaktās iekšdedzes dzinēju vai elektriskās urbšanas ierīces.

Priekšrocības:

Viens no ātrākajiem veidiem kā ielikt spici. Ātri var izurbt cietākus  un biezākus māla un dūņu slāņus, var izurbt caur rupjas grants, oļu, akmeņu  un nelieliem dolomīta slāņiem. Aptuveni var nojaust grunts slāņu sastāva izmaiņas pēc iznestās grunts un urbšanas procesa slodzes izmaiņām. Ar kompaktajām ierīcēm var spici ielikt arī pagrabos un telpās.

Trūkumi:

Precīzi nav iespējas redzēt grunts sastāvu slānī, kur spice ielikta, jo urbjot iznestā grunts samaisās. Pamatā var izmantot tikai metāla cauruli ar metāla sietu, jo spices iespiešana retinātā gruntī var prasīt ievērojamu slodzi. Nevar izveidot apbērumu ražības palielināšanai.

Ieskalošana

Tiek izmantota metāla vai plastmasas spice ar metāla vai sintētisko sietu un metāla vai plastmasas darba caurule. Šāda spices ielikšanas metode pamatā tiek izmantota gruntsūdeņu atsūknēšanas sistēmās komunikāciju un celtniecības darbu vajadzībām, bet dažreiz arī sadzīves ūdensapgādei. Spice tiek ielikta ar ūdens spiediena palīdzību caur spices darba cauruli. Spices galā ievietots vienvirziena vārsts ar lodīti, lai spices ielikšanas procesā izmantojamais ūdens plūstu caur spices galu retinot grunti, bet, pārtraucot ūdens plūsmu, aizvērtos, neļaujot gruntij nonākt spices caurulē. Mēdz būt arī uz spices gala piestiprināts tāds pats sietu, kā uz perforētās daļas, kas ļauj ūdens strūklai ieskalojot spici būt virzītai uz priekšu, bet pārtraucot ūdens strūklu siets aiztur smilts iekļūšanu caurulē.

Priekšrocības:

Viens no ātrākajiem veidiem kā ielikt spici. Var izskaloties cauri māla, dūņu un nelieliem akmentiņu slāņiem. Var lietot plastmasas cauruli un sintētisko sietu, jo ūdens spiediens atvirza grunti no spices filtra daļas, samazinot bojājumu risku. Aptuveni var nojaust grunts slāņu sastāva izmaiņas pēc iznestās grunts un procesa slodzes izmaiņām. Var izdarīt pašu spēkiem.

Trūkumi:

Precīzi nav iespējas redzēt grunts sastāvu slānī, kur spice ielikta, jo skalojot iznestā grunts samaisās. Nevar izveidot apbērumu ražības palielināšanai. Nepieciešams ievērojams ūdens daudzums pie attiecīga spiediena. Problemātiski ielikt pagrabos un telpās dēļ virs zemes izplūstošā ūdens daudzuma.

Spices ielikšana izmantojot segcauruli un dubļu kausu

Tiek izmantota metāla vai plastmasas spice ar metāla vai sintētisko sietu un metāla vai plastmasas darba caurule.  Zemē tiek iekustināta vai ievibrēta metāla segcaurule, parasti 76, 89 vai 114mm diametrā. Caurules iekšpusi pakāpeniski atbrīvo no grunts ar dubļu kausa palīdzību, tad iekustina vai ievibrē zemē skrūvējot klāt jaunus segcaurules posmus. Parasti posmi ir 1-2m gari. Dubļu kauss ir caurules gabals, kuram apakšā ir tā saucamā „klapīte” vai lodīte pretvārsta veidā, lai dubļu kausa caurulē varētu iesmelt grunti kopā ar ūdeni un tie netecētu ārā. Pie dubļu kausa piesieta virve, ar kuru meistars tāpat vai ar trīša (tā saucamā trijkāja) palīdzību laiž dubļu kausu segcaurulē, un velk ārā ar iesmelto grunti. Caurules iekustināšana zemē notiek ar perpendikulāras sviras palīdzību, kas piestiprināta pie segcaurules ar skavu vai skrūvspīlēm. Var lietot arī elektrisko celtniecības vibratoru. Sasniedzot vajadzīgo dziļumu segcaurulē tiek ielikta spice, un tad segcaurule ar sviras, vinčas vai domkrata palīdzību tiek izvilkta ārā atstājot spici vajadzīgajā dziļumā.

Priekšrocības:

Var lietot plastmasas cauruli un sintētisko sietu. Var izveidot apbērumu ražības palielināšanai. Spici var ielikt arī pagrabos un telpās. Var tikt cauri nelieliem māla un dūņu slāņiem. Precīzi var redzēt grunts sastāvu un slāņojumu pareizai spices ielikšanai.

Trūkumi:

Fiziski grūts un laikietilpīgs process. Grunts tiek maz retināta, tādēļ berzes slodze uz segcauruli palielinoties dziļumam krasi palielinās. Ļoti grūta ir tikšanana cauri biezākiem mālu vau dūņu slāņiem. Nevar tikt cauri akmentiņu slāņiem, jo tos praktiski nevar iesmelt dubļu kausā.

Spices ielikšana ieskalojot segcauruli

Tiek izmantota metāla vai plastmasas spice ar metāla vai sintētisko sietu un metāla vai plastmasas darba caurule.  Zemē tiek iekustināta vai ievibrēta metāla segcaurule, parasti 76, 89 vai 114mm diametrā. Caurules iekšpusi pakāpeniski atbrīvo no grunts ar ūdens šļūtenes palīdzību, kurai galā ir metāla caurule svaram un grunts mehāniskai irdināšanai, tad segcauruli iekustina vai ievibrē zemē skrūvējot klāt jaunus segcaurules posmus. Parasti posmi ir 1-2m gari. Lai izdarītu darbu nav nepieciešams pārāk liels ūdens daudzums, ne arī liels spiediens. Protams ja tie ir, tad tas var stipri paātrināt procesu! Caurules iekustināšana zemē notiek ar perpendikulāras sviras palīdzību, kas piestiprināta pie segcaurules ar skavu vai skrūvspīlēm. Var lietot arī elektrisko celtniecības vibratoru. Sasniedzot vajadzīgo dziļumu segcaurulē tiek ielikta spice, un tad segcaurule ar sviras, vinčas vai domkrata palīdzību tiek izvilkta ārā atstājot spici vajadzīgajā dziļumā.

Priekšrocības:

Var lietot plastmasas cauruli un sintētisko sietu. Var izveidot apbērumu ražības palielināšanai. Spici var ielikt arī pagrabos un telpās. Var tikt cauri nelieliem māla un dūņu slāņiem. Aptuveni var redzēt grunts sastāvu. Fiziski vieglāks process, nekā dubļu kausa metode, jo var panākt lielāku grunts retinājumu. Tāpat var tikt cauri biezākiem māla un dūņu slāņiem.

Trūkumi:

Ar mazu ūdens daudzumu un nelielu spiedienu nevar tikt cauri akmentiņu slāņiem, kā arī ļoti lēna ir tikšana caur mālu un dūņām. Precīzi nav iespējas redzēt grunts sastāvu slānī, kur spice ielikta, jo skalojot iznestā grunts samaisās un daļa smagākās frakcijas paliek segcaurules apakšā. Problemātiski ielikt pagrabos un telpās dēļ virs zemes izplūstošā ūdens daudzuma.

Spices ielikšana izmantojot segcauruli, ūdeni un gaisu

Tiek izmantota metāla vai plastmasas spice ar metāla vai sintētisko sietu un metāla vai plastmasas darba caurule.  Zemē tiek iekustināta vai ievibrēta metāla segcaurule, parasti 76, 89 vai 114mm diametrā. Caurules iekšpusi pakāpeniski atbrīvo no grunts ar speciālu šļūteņu sistēmas palīdzību, kurai galā ir metāla caurule svaram un grunts mehāniskai irdināšanai. Tad segcauruli iekustina vai ievibrē zemē skrūvējot klāt jaunus segcaurules posmus. Parasti posmi ir 1-2m gari. Segcaurules tīrīšanai uz šļūteņu sistēmas metāla galu tiek padots ūdens un gaiss, kā arī pievienota resna izvadšļūtene grunts izvadīšanai. Ūdens tiek padots grunts irdināšanai un ūdens staba saglabāšanas segcaurulē, bet gaiss tiek vadīts novadšļūtenē, tādejādi  gaisa burbuļi ceļoties augšā pa novadšļūtenē esošo ūdens stabu rada putekļsūcēja efektu un grunts kopā ar ūdeni  tiek izmesta ārā pa novadšļūteni. Lai izdarītu darbu nav nepieciešams pārāk liels ūdens daudzums, ne arī liels spiediens. Caurules iekustināšana zemē notiek ar perpendikulāras sviras palīdzību, kas piestiprināta pie segcaurules ar skavu vai skrūvspīlēm. Var lietot arī elektrisko celtniecības vibratoru. Sasniedzot vajadzīgo dziļumu segcaurulē tiek ielikta spice, un tad segcaurule ar sviras, vinčas vai domkrata palīdzību tiek izvilkta ārā atstājot spici vajadzīgajā dziļumā.

Priekšrocības:

Var lietot plastmasas cauruli un sintētisko sietu. Var izveidot apbērumu ražības palielināšanai. Spici var ielikt arī pagrabos un telpās. Var tikt cauri līdz pat 10m bieziem māla slāņiem  vidēji bieziem  dūņu slāņiem, kā arī akmeņu slāņiem, kur frakcijas diametrs ir mazāks par novadšļūtenes diametru. . Precīzi var redzēt grunts sastāvu un slāņojumu pareizai spices ielikšanai. Grunts tiek labi retināta, tādēļ segcauruli zemē dabūt ir viegli un ātri. Grunti kopā ar ūdeni var novadīt tilpnē vai līdz 20m no spices likšanas vietas.

Trūkumi:

Nevar tikt cauri lielu akmeņu slāņiem un ļoti bieziem māla un dūņu slāņiem.

 

Pārējās metodes

Detalizēti esam pārskaitījuši populārākās metodes, kuras lieto meistari profesionāli strādājot spiču uzstādīšanas laukā. Vēl pieminēšu iespējas ielikt spici ar ugunsdzēsēju vai laistāmo mašīnu ieskalojot pašu spici vai segcauruli. To pašu var izdarīt arī ar jaudīgu kompresoru. Bet šīs metodes vairāk bija populāras padomju laikos dēļ tehnikas pieejamības un degvielas lētuma.

Bet ja kādam kas piebilstams vai iebilstams, laipni lūgti rakstīt mums sadaļā „Uzraksti mums!”


P.s. Mēs strādājam ar pēdējo aprakstīto metodi, kura ir mūsu pašu izgudrota un jau 19 gadus pārbaudīta.