Spices ražība

  Spices ražība atkarīga no smilšu graudiņu diametra un formas attiecīgajā slānī, šī slāņa piesātinātību ar māliem vai dūņām, spices ūdens uztveršanas virsmas (Spices caurules diametra, perforācijas biežuma, garuma un caurumu diametra, kas nosaka lietderīgo sieta laukumu caur kuru plūst ūdens), kā arī no izmantojamā sieta vai cita materiāla ūdens caurlaidības spējām . Smilšu slāni mēs varam iedomāties kā sūkli, kur sūkļa materiāls ir smilts, un sūkļa ūdens uztverošās poras ir brīvā vieta starp smilšu graudiņiem. Tātad jo lielāki un ar neregulārāku formu ir smilšu graudi, jo vairāk ūdens starp tiem, un brīvāka būs ūdens kustība. Mālus un dūņas varam iedomāties kā taukus sūklī. Jo vairāk tauku un tie blīvāki, jo mazāk ūdens būs sūklī, un grūtāk to būs izspiest no tā. Spices ražību ietekmē arī darba caurules diametra un garuma attiecības, kas rada lielāku vai mazāku pretestību. Neskatoties uz spices potenciālo ražību, reālo ražību ietekmē vertikālais attālums no virsējā sūkņa līdz statiskajam ūdens līmenim spicē, kurš parasti ir vienāds ar gruntsūdens līmeni. Jo mazāks būs šis attālums, jo lielāka būs sūkņa atdeve. Tas saistīts ar fizikas likumiem, kas iesaistīti sūkņa darbības principā. Īsumā izskaidrojums ir šāds:  sūknis spices darba caurulē rada vakuuma efektu, kas tiek kompensēts ar atmosfēras gaisa spiedienu uz gruntsūdens virsmu. Atmosfēras spiediens jūras līmenī ir apm. 1atmosfēra. Pie 1 atmosfēras spiediena ūdens līmenis  vertikālā caurulē nostāsies 10m augstumā. Tātad teorētiskā robeža virsējā sūkņa darbības spējām ir uzsūkt ūdeni ne vairāk kā 10 metru augstumā no statiskā ūdens līmeņa (Pašas spices dziļumam šajā sakarā nav nozīmes, tikai ūdens līmenim tajā). Praktiskā robeža ir ap 9m. Izņēmums ir ežektorsūkņi, kuri darbojas pēc nedaudz cita principa – daļa ūdens tiek izmantota lai ar spicē ieliktā ežektora palīdzību ūdeni „uzsistu” augstāk ar spiediena strūklu.

   Spices ražību var palielināt arī ar smilšu apbēruma veidošanu ap spici, kur apbēruma smilšu graudiņi ir rupjāki par attiecīgajā gruntī esošajiem. Tas var dot lielāku efektu nekā spices gala diametra palielinājums bez apbēruma.

  Spices ražību pie attiecīga spiediena nosaka pareiza sūkņa izvēle. Sūkņa jauda sadalās sūkšanas spējā un spiediena spējā, kura viena otru ietekmē –palielinoties sūkšanas slodzei spiediena spējas samazinās.  Katram sūkņa modelim šīs spējas ir sabalansēta savādāk un tehniskajos rādītājos šādas informācijas nav, tādēļ par sūkņa izvēli labāk konsultēties ar meistaru, kuram ir pieredze kā kurš sūknis „uzvedas”  reālajā situācijā.